Fizyka

Wydawnictwo Nowa Era prezentuje pozycje: “Spotkania z fizyką 8. Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej” autorstwa Grażyny Francuz – Ornat, Marii Nowożytny – Różańska, Teresę Kulawik.

Treści zawarte w książce zostały opracowane zgodnie z wymogami aktualnej podstawy programowej nauczania fizyki na etapie szkół podstawowych. Przekazane zostały w sposób przystępny dla młodych ludzi. Przejrzysta i czytelna struktura książki ułatwia korzystanie z publikacji. 

Co znajdziemy w książce?

Prezentowane zagadnienia zredagowane zostały prostym i zrozumiałym dla młodzieży szkolnej językiem. Najważniejsze wiadomości zostały dodatkowo wyróżnione w treści książki, tak aby uczeń mógł szybko odszukać potrzebne mu informacje. Po każdym dziale umieszczono zwięzłe podsumowanie, dzięki któremu uczeń ma możliwość urtwalenia poznanych już treści. Ponadto w publikacji znajdują się liczne powtórzenia treści omawianych w klasie 7 szkoły podstawowej co daję ciągłość tematyczną poznawanych zagadnień. Atrakcyjne dla młodych ludzi infografiki oraz liczne odwoływanie się do życia codziennego uczniów ułatwia dzieciom zrozumienie i naukę zjawisk fizycznych. Pokazuje uczniom fizykę jako naukę bliską ich życiu poprzez propozycje licznych doświadczeń z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. Większość z nich nadaje się do samodzielnego wykonania przez dzieci w domu z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Książka posiada też propozycje różnorodnych  ćwiczeń, dzięki którym młodzież ma możliwość samodzielnie zweryfikować poziom opanowania wymaganego materiału. Pozwala to na wykorzystanie wiedzy teoretycznej na konkretnych przykładach. 

Podręcznik jest bardzo dużą pomocą w nauce przedmiotu ścisłego takiego jak fizyka zwłaszcza dla uczniów nie mających zainteresowań w tym kierunku. Pracując z książką łatwiej im będzie opanować wymagany materiał choćby w zakresie podstawowym. Dzieci, które ciekawi poruszana tematyka zostaną przygotowane do kontynuacji nauczania przedmiotu w dalszych latach.